Caibidil a hAon: The Noun (an tAinmfhocal)

declension of nouns (Díochlaonadh na nAinmfhocal)


4th declension (an ceathrú díochlaonadh)

what belongs to it ?

forming the genitive :

plural:

typical suffixes

nominative gender genitive plural gen. pl.
-a m/f -a - -
-e m/f -e  -í  -í
-le m/f -le  -lte  -lte
-ne  m/f -ne  -nte  -nte
-ín  m*  -ín  -íní  -iní
-í m -í -íthe -íthe
- m - -aíthe -aíthe
-é  m/f -é  -éithe  -éithe
-aoi m/f -aoi  -aoithe  -aoithe

examples

nominative gender gen. sg. nom. pl. gen. pl. translation
an dalta  an dalta na dalt  na ndalt student, cadet
an bhearna  na bearna  na bearn  na mbearn cleft, space, break
an slabhra m an tslabhra na slabhr na slabhr chain
an t-oráiste  an oráiste na horáistí  na n-oráistí  orange
an file m an fhile na filí na bhfilí poet
an baile  an bhaile  na bailte na mbailte  town
an sloinne  an tsloinne  na sloinnte na sloinnte  surname
an fhéile  na féile  na féilte na bhféilte  festival
an cailín m an chailín na cailíní na gcailíní girl
an báidín m an bháidín na báidíní na mbáidíní dinghy
an rúnaí  m an rúnaí na rúnaithe na rúnaithe secretary
an ceannaí  m an cheannaí na ceannaithe na gceannaithe buyer
an tiománaí  m an tiománaí na tiománaithe na dtiománaithe driver
an rí  m an rí na ríthe na ríthe king
an croí m an chroí na croíthe na gcroíthe heart
an garraí m an gharraí na garraithe na ngarraithe garden
an ní m an ní na nithe na nithe thing
an baoi m an bhaoi na baoithe na mbaoithe buoy
an bhé f na bé na béithe na mbéithe lady, maid
an t-ainm m an ainm na hainmneacha na n-ainmneacha name
an lucht m an lucht - - group of people, charge
an tobac m an tobac - - tobacco
an bus m an bhus na busanna na mbusanna bus
an grásta m an ghrásta na grásta na ngrást grace
an bhó f na bó na ba na mbó cow
an cailín m an chailín na cailíní na gcailíní girl
an báidín m an bháidín na báidíní na mbáidíní dinghy
an firín m an fhirín na firíní na bhfiríní little man
Nóirín f Nóirín - - Noreen (a name)
Máirín f Máirín - - Maureen (a name)


suas
navigation bar
nouns
Gramadach na Gaeilge
Heimseite
© Lars Braesicke 1999 / 2000

Valid HTML 4.01!