Gramadach na Gaeilge

Gramadach na Gaeilge - Irish Grammar


Réamhrá the Irish language
(an Teanga Gaeilge)
Other Words
(Focail eile)
Caibidil a Naoi
Caibidil a hAon the Noun
(an tAinmfhocal)
the Articles
(an tAlt)
Caibidil a Deich
Caibidil a the Adjective
(an Aidiacht)
the Numbers
(na hUimhreacha)
Caibidil a hAon Déag
Caibidil a Trí the Verb
(an Briathar)
the Adverbs
(na Dobhriathra)
Caibidil a Dó Dhéag
 Caibidil a Ceathair  the Copula
(an Chopail)
Clauses and Syntax
(Abairt agus Comhréir)
Caibidil a Trí Déag
Caibidil a Cúig the Prepositions
(na Réamhfhocail)
Initial Mutations
(na hAthruithe Tosaigh)
Caibidil a Ceathair Déag
Caibidil a the Conjunctions
(na Cónaisc)
Root Inflexion
(Infhilleadh na fréimhe)
Caibidil a Cúig Déag
Caibidil a Seacht the Personal Pronouns
(na Forainmneacha Pearsanta)
the Phonology
(an Fhóneolaíocht)
Caibidil a Sé Déag
Caibidil a hOcht the Posessive Pronouns
(na hAidiachtaí Sealbhacha)
the Orthography
(Litriú na Gaeilge)
Caibidil a Seacht Déag

Céad míle fáilte romhaibh !


This is a short English-Irish grammar guide based on my German original.
Please excuse the probable multitude of errors, for I am only but a learner, one should in no way take for granted that everything here is correct.
Corrections are always welcomed!

Translation into English courtesy of Lynn Schneider (all pages except: satz2.htm and satz4.htm, with the kind help of Daniel Nieciecki)

Seo é graiméar achomair na Gaeilge. Gabhaigí mo leithscéal as na meancóga is dócha a rinneas.
Ní foghlaimeoir an-mhaith mé.
Beidh fáilte roimh gach ceartuchán i gcónaí!


Scríobhaigí chugam, más mian libh! Wenns kein Spam ist Schreibt mir doch, wenn ihr wollt

Send me an eMail, if you want to


Sínígí mo leabhar na gcuairteoirí, más é bhur dtoil é

Sign my guestbook, please Gästebuch Schreibt in mein Gästebuch


úrnua The whole shebang with navigation help úrnua
 
Verknüpfungen / Links / Naisc
Lehr- und Wörterbücher / Teaching books and dictionaries / leabhair agus foclóirí
zu meiner Heimseite / to my homepage / chun mo bhunleathanaigh

Suche nach
Cuardaigh
Search for
Diese Seiten - Anseo
Im Web - ar an líon
Get a free search engine for your web site
Faigh gléas cuardaithe saor ar do láithreán féin
Hol Dir eine freie Suchmaschine für Deine Netzseite
© Lars Bräsicke 1999 - 2003

 

leabhar Gaeilge
This The Gaeilge Speaking Webring site owned by Lars Braesicke.
[ Previous 5 Sites | Previous | Next | Next 5 Sites | Random Site | List Sites ]letzte Änderung vom 03.09.2003 © Lars Bräsicke


Valid CSS! Valid HTML 4.01!

Besucherstatistik