Sorry, but development of Rónán is on hold while I finish my PhD!

Tá Rónán! deartha sa dóigh is:

Sa chluiche Rónán!, idirghníomhaíonn an t-imreoir leis an gcarachtar Rónán, trí ordaithe a chlóscríobh dó a déarfaidh leis idirghníomhú le carachtair agus rudaí eile i saol an chluiche. Is é an t-ordú an abairt is simplí a chur le chéile sa Ghaeilge. Le liosta briathra agus cúpla ordú samplach, is féidir le go fiú an tosaitheora an dóigh le hordaithe a chur le chéile a dhéanamh amach dó féin nó di féin

Éascaíonn an cluiche don fhoghlaimeoir foclóir nua a shealbhú. Is féidir leis an imreoir an focal Gaeilge a bhaineann le haon rud ar an scáileán a aimsiú tríd an luchóg a bhogadh thar an rud sin. Má dhéantar amhlaidh, preabfaidh fuinneog aníos ar an scáileán a mhíneoidh na dóigheanna difriúla inar féidir tagairt a dhéanamh don rud sin as Gaeilge. Ar an dóigh chéanna, is féidir leis an imreoir an luchóg a bhogadh thar aon rud a deir Rónán chun fuinneog a oscailt a thabharfaidh aistriúchán Béarla air.

Tá an cuidiú seo (fuinneoga, liostaí briathra, ordaithe samplacha) ar fáil nuair is gá, ach ní bhíonn sé le feiceáil nuair atá an ghnáth-imirt ar siúl. D'fhéadfadh imreoir atá líofa i nGaeilge an cluiche a imirt gan úsáid ar bith a bhaint as na huirlisí aistriúcháin ar chor ar bith. Chuideodh seo lena gcuid eolais ar an nGaeilge a neartú.

spacer